5. Mikä tai mitkä seuraavista pitävät Pohjolan ym. mukaan paikkansa koskien puheakteja?


Violetti = Vastattu kysymys, Harmaa = Vastaamaton kysymys